Pentru o lume mai bună

Gavriil Stiharuldani.do@gmail.com

Matricea spirituală

Descântecul argintului

20.02.2014 13:43
Argint pe pământ, astăzi te descânt cu ramuri de ploaie, cetină văpaie, cu fire de lună, ţesute-n cunună la o mânăstire, dintre cimitire, să cobori pe-o scară, să cobori comoară până la răscruce, unde stă pe cruce Dumnezeul veşnic luminat de-un sfeşnic, unde stă cu taină, pe lemn de...

Stihuitorii lui Hristos

20.02.2014 13:37
Sunt trist, bolnav sau poate surd de ploaia de cuvinte grele, din vorbele drăceşti, urlând, din cântecele rele. Eu vin la voi, stihuri sfinte, Din cântări şi rugăciune, care-n zilele cumplite mi-aţi fost pâine şi minune. La voi, rapsozi ai lui Hristos ce aţi postit cu rânduială – ne-aţi dat în...

Pricesne

 

Ascultă cum cântă biserica vie!

(Concert de colinde, sursa: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi a Sătmarului)

Copilule, crescut la cântece de noapte
mugind de patimi, hulă şi trufie,
în ritmuri bacante şi-n vorbe desfrânate…
Ascultă cum cânta Biserica Vie !

 

Cântă Biserica dis-de-dimineaţă,
salută voios, mulţumeşte creştin…
Auzi cum urcă versul către Viaţă
şi ziua începe cu pace de-amin.

 

Ascultă cum cânta creştinul şi-adastă :
cânta tinereşte omul pe ogor,
legănând pruncul, tânăra nevastă
dă slavă lui Hristos pentru fecior.

 

Cântă Biserica în marea săptămână
prin chilii şi case curate.
Tineri şi bătrâni cântă împreună,
dau slavă lui Hristos pentru toate.

 

Dă slavă fecioara pentru curăţie,
dă slavă nevasta zămislitoare,
mulţumeşte mireasa pentru cununie,
mulţumeşte feciorul pentru îndreptare.

 

Dă slavă brutarul pentru aluatul
din care pâinea se va plămădi.
Mulţumeşte seara acasă bărbatul
pentru cina cea bună şi pentru copii.

 

Cântă zidarul, dând temelia
bisericii noi, cu turla-n azur.
Voinţa lui se prinde de piatră,
mortarul fluid se-ncheagă împrejur.

 

El cântă un cântec de dor şi de slavă,
Nervul si braţul vânjos vibrează-ncordat.
Inima, în ritmul poeziei suave,
Transformă ideea în beton armat.

 

Dimineaţa,  în atelier, tâmplarul
cânta, punându-se inimos pe treabă.
El Domnului mulţumeşte şi harul
coboară în ale lui mâini degrabă.

 

Minune! S-a oprit mirat.  Priveşte :
din lemnul inform ivitu-s-a perfect
un lucru util. Dulgherul slăveşte
pe Domnul Iisus, lemnar din Nazaret.

 

Auzi pe cizmar cum cânta-n bucurie,
lucrează cu sârg, cu suflet şi nesaţ,
mâna-i aleargă într-o simfonie,
Hristos e pe buze şi duhul e-n braţ.

 

Dau slavă cinstita preoţime,
pentru slujba Liturghiei sfinţite,
şi cea întru Hristos diaconime
pentru darurile bineprimite.

 

Auzi cum cântă Biserica Bizantină,
apostolească, vie, ocrotitoare…
Cântă poporul ei răsfăţat de lumină,
de lina lumină a Slavei biruitoare.

 

Copilule, crescut la cântece de noapte
mugind de patimi, hulă şi trufie,
în ritmuri bacante şi vorbe desfrânate…
Ascultă cum cântă Biserica Vie!

(Cor de fete, sursa: Mitropolia Banatului, Parohia Carani, Protopopiatul Timişoara)